zondag 8 november 2015

Zinvolle Heidag(en) met Doorbreek Dag(en)

Laatst een verhaal van een MT dat twee dagen samen op de HEI zat. Ze lieten zich twee dagen lang inspireren. Verschillende deskundigen konden een 'kunstje' doen. Het programma zat vol met goede bedoelingen. Effect?
Na een paar weken wisten ze er niet veel van te herinneren.

Waren ze tevreden?

Natuurlijk waren ze tevreden. Zo'n investering in verschillende inspiratie sessies had natuurlijk geholpen. Het MT was verheugd geweest over de veelheid aan kwaliteit, ze hadden lol gemaakt en elkaar (let op:) -  in zekere zin - beter leren kennen.
Mijn vraag: zijn jullie als team een stap verder gekomen?
Bedenkelijke ogen keken mij aan...Het antwoord was pijnlijk eerlijk. Nee! Diep van binnen had het niet geholpen...Het was te oppervlakkig geweest.

Wat maakte nu dat het team geen stap had gemaakt?

Het team had met alle sessies geen een keer de kern geraakt, geen feedback die er toe deed....
Allemaal goed bedoeld, alleen was de ZIN ervan niet helemaal duidelijk geworden. Het was bedoeld als inspiratie..., echter waarvoor?
Wat wilde het team achter deze 'inspiratie' bereiken? Dat was niet duidelijk. Het team had het afgelopen jaar een lastige tijd doorgemaakt. Er was o.a.. ruzie geweest tussen een afdelingshoofd en een collega, er was sprake van een 'pestgeval' in een van de teams en een van de teamleden had aangegeven moeite te hebben met de gekozen strategie. Ze zochten met de HEI sessie eigenlijk naar inspiratie, maar gingen aan de haal met het MIDDEL in plaats van het DOEL.

Doorbreek Dagen

3DMens heeft een paar keer de 3D Doorbreek Dagen georganiseerd. Welke cirkel moet doorbroken worden? Wat wil een team (echt) met elkaar bereiken, wat houden ze (onwillekeurig) met elkaar in stand te koste van een vernieuwde energie. Waarom helpen al die 'kunstjes' niet? Dat heeft precies daarmee te maken, ze raken de kern niet, ze gaan niet in op dat wat er daadwerkelijk toe doet. Dat 'leerproces' vraagt om een andere aanpak dan een jaarlijkse HEI sessie.

De Doorbreek Dagen gaan uit van de echte hulpvraag (de vraag die verborgen zit achter oorspronkelijke vraag). Met die vraag gaan we werken, zo wordt het zinvol, zo wordt iedereen ook betrokken met zijn aandeel in het groep proces. Welke feedback wil graag gehoord worden? Wordt dat geen kunstje dan? Goede vraag. Het antwoord mag je nu zelf geven.

Meer info over Doorbreek Dagen? Stuur je mail naar info@3dmens.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten