vrijdag 19 juni 2015

Het ABC tje voor jezelf.

Een makkelijke manier om te reflecteren (jezelf feedback geven) is het ABC tje.
A is de aanleiding, wat is de aanleiding van jouw gedrag in een bepaalde situatie.

B is jouw bewustzijn, ben je je bewust van wat je doet en of denkt in die situatie.
C is de consequentie, wat zijn de consequenties van je handelen.

Een manager heeft last van een collega die hem telkens onderbreekt als hij wat zegt tijdens een gesprek. De collega bedoelt het goed. De collega neemt wel het gesprek over.

A. de Aanleiding van het gedrag van de manager: wat maakt dat IK telkens wordt onderbroken, welke gedrag gaat eraan vooraf? Te lang aan het woord? Wollig taalgebruik? Zin niet afmaken? Te goed uitleggen? etc.
B. het Bewustzijn. De manager is zich er niet van bewust, maar valt het op dat de ander hem telkens onderbreekt of overneemt. Hij is zich daardoor bewust van zijn gedrag geworden. de achterliggende gedachte is dat hij graag de tijd neemt om iets voor te leggen aan de anderen.
C. de Consequentie. Hij beseft dat hij iets 'laat' gebeuren. Zijn eigen handelen doet kennelijk iets met die ander zodat hij kan/mag onderbreken.

In deze reflectie leert de manager zichzelf te herkennen in die bepaalde situaties waarin zich dit voordoet. Hij kan er een volgende keer voor kiezen om zijn gedrag aan te passen door bijvoorbeeld sneller zijn punt te maken, zijn zinnen kort te houden en een vraag koppelen aan zijn woorden. Hij kan ook vantevoren vragen om na afloop van zijn betoog vragen te stellen of te laten reageren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten